زیرا دروازه بان رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

زیرا: دروازه بان رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

نباید دانشجویان را به انفعال بکشانیم ، اجرای سلیقه‌ای منشور حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها در اجرایی کردن حقوق شهروندی با مسئله مواجه هستند، گفت: متاسفانه رفتارها و تصمیم‌گی..

ادامه مطلب